ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 999 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ (หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ ปอ. 26 คลองเตย -ถนนเลียงคลองช่องนนทรี - ถนนสุรวงศ์ โดยให้มี รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงท่าน้ำช่องนนทรี - ถนนเลียงคลองช่องนนทรี - ถนนสุรวงศ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 999 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ (หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ ปอ. 26 คลองเตย -ถนนเลียงคลองช่องนนทรี - ถนนสุรวงศ์ โดยให้มี รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงท่าน้ำช่องนนทรี - ถนนเลียงคลองช่องนนทรี - ถนนสุรวงศ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108495.
View online Resources