พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอัครศาสนูปถัมภก

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอัครศาสนูปถัมภก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564798.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล