พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านกระแชง ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางกระดี่ และตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านกระแชง ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางกระดี่ และตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31484.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล