ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/430898.
View online Resources