ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237005.
View online Resources