ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาส่งคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 (กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาส่งคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 (กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39159.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล