ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากตำแหน่ง [จำนวน 3 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากตำแหน่ง [จำนวน 3 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432765.
View online Resources