ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 จำนวน 45,000 ล้านบาท

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 จำนวน 45,000 ล้านบาท. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139785.
View online Resources