ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดปทุมธานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดปทุมธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123679.
View online Resources