ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อแฟคตอริ่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อแฟคตอริ่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143891.
View online Resources