ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 174 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การกำหนด (ปรับปรุง) รายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 8 บ้านสามเหลี่ยม - บ้านดอนบมให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบ้านสามเหลี่ยม - หมู่บ้านเกษมทรัพย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 174 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การกำหนด (ปรับปรุง) รายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 8 บ้านสามเหลี่ยม - บ้านดอนบมให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบ้านสามเหลี่ยม - หมู่บ้านเกษมทรัพย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/79878.
View online Resources