ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5383 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5383 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550578.
View online Resources