การวินิจฉัยว่า มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ของประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 80 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). การวินิจฉัยว่า มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ของประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 80 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38475.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล