ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จังหวัดสงขลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จังหวัดสงขลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264914.
View online Resources