ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 24/2551 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 24/2551 เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113253.
View online Resources