พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31493.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล