พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเล และกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2513

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโพทะเล และกิ่งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2513. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28729.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล