บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139506.
View online Resources