ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 5/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานโตชิบา (T.P.T))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 5/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานโตชิบา (T.P.T)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109339.
View online Resources