พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตต์เทศบาลเมืองยะลา พุทธศักราช 2483

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1940). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตต์เทศบาลเมืองยะลา พุทธศักราช 2483. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31547.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล