พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 21-24 เล่ม 5

ข้อมูลอ้างอิง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (1969). พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 21-24 เล่ม 5. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/590221.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล