ร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ("AMRO")

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ("AMRO"). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/387015.
View online Resources