ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 236 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชำแหละ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 236 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชำแหละ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/102906.
View online Resources