คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3243/2551 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3243/2551 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/114526.
View online Resources