ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577631.
View online Resources