พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 - ชายทะเล ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407(บ้านน้ำกระจาย) -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408(บ้านทุ่งหวัง)พ.ศ.2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 - ชายทะเล ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407(บ้านน้ำกระจาย) -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408(บ้านทุ่งหวัง)พ.ศ.2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30210.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล