กรอบการเจรจาข้อตกลงจัดตั้ง Credit Guarantee and Investment Mechanism (CGIM) และกรอบวงเงินทุนจัดตั้งในส่วนที่ประเทศไทยจะต้องชำระ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นพดล นุ้ยจุ้ย, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย (2009). กรอบการเจรจาข้อตกลงจัดตั้ง Credit Guarantee and Investment Mechanism (CGIM) และกรอบวงเงินทุนจัดตั้งในส่วนที่ประเทศไทยจะต้องชำระ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76074.
View online Resources