ประกาศเปลี่ยนแผนที่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1930). ประกาศเปลี่ยนแผนที่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดถนนวิสุทธิกษัตริย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82408.
View online Resources