สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601457.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล