เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138658.
View online Resources