ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดตาก ที่ 1/2557 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป แม่สอด]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดตาก ที่ 1/2557 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป แม่สอด]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/420030.
View online Resources