พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าซำสาม ในท้องที่ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าซำสาม ในท้องที่ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34403.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล