ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 90/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการชาวสุพรรณผู้ค้าล็อตเตอร์รี่ สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรายย่อยสระยายโสมสมาคมคนพิการรวมใจค้าสลาก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 90/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการชาวสุพรรณผู้ค้าล็อตเตอร์รี่ สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรายย่อยสระยายโสมสมาคมคนพิการรวมใจค้าสลาก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176026.
View online Resources