ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89564.
View online Resources