ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2562 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าธุรกิจข้ามแดนไทย - จีน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2562 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าธุรกิจข้ามแดนไทย - จีน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/544609.
View online Resources