ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเคหะแก้ผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ดำเนินงานโดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ (Pre Finance)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสินเชื่อเคหะแก้ผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ดำเนินงานโดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ (Pre Finance). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528979.
View online Resources