ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585653.
View online Resources