พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31387.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล