รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589788.
View online Resources