พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางน้ำจืด ไนท้องที่ตำบลบางสน อำเพอปะทิว จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1943). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางน้ำจืด ไนท้องที่ตำบลบางสน อำเพอปะทิว จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35536.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล