ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมช่วยครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมช่วยครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188818.
View online Resources