พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35943.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล