พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31361.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล