ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571269.
View online Resources