ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2971 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทาลิกแอนไฮไดรด์ สำหรับอุตสาหกรรม - การทดสอบ - เล่ม 3 :การวัดเสถียรภาพของสี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2971 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทาลิกแอนไฮไดรด์ สำหรับอุตสาหกรรม - การทดสอบ - เล่ม 3 :การวัดเสถียรภาพของสี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189867.
View online Resources