ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operaator's Certificate : GOC)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operaator's Certificate : GOC). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/102795.
View online Resources