ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมาข้อบังคับและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (สมาคมสโมสรจังหวัดปัตตานี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมาข้อบังคับและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (สมาคมสโมสรจังหวัดปัตตานี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255133.
View online Resources