ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการซื้อน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในฤดูแล้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการซื้อน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในฤดูแล้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/355195.
View online Resources