ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดสวรรค์วารี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดสวรรค์วารี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533898.
View online Resources