ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง คำสั่งว่า นายสุนทร สมบัติกิจตระกูล และ นางศรีลา หรือศรีจา สมบัติตระกูล เป็นคนสาบสูญ [ศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขดำที่ 2205/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 978/2557]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง คำสั่งว่า นายสุนทร สมบัติกิจตระกูล และ นางศรีลา หรือศรีจา สมบัติตระกูล เป็นคนสาบสูญ [ศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขดำที่ 2205/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 978/2557]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/437104.
View online Resources